AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI

İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ

KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Yivsiz av tüfeği ruhsatı verilmesi

-Dilekçe

-Sağlık Raporu

-Sabıka Kaydı

-5 adet Resim

-Ruhsat harç bedeli Dekontu

7 GÜN

2-

Şikayet Dilekçesi veya Müracaatta bulunulması

- Müracaatın alınması

- Doktor Raporu alınması

- Şüphelinin yakalanması

- ilgili formların düzenlenmesi

- Fezlekenin C.Savcılığına gönderilmesi

1 GÜN

3-

Trafik Denetleme Hizmetleri

- Kural ihlali

- Ceza yazılması

30 Dakika

4-

İhbar yapılması

- Olay yerine resmi Ekibin gitmesi

5 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim : Cengiz TÜRK

Unvan : Polis Merkez Amir V.

Adres : Ağaçören Polis Mrk.

Amirliği

Tel :0382 331 22 38 Faks :0382 331 24 43

E-Posta :agacorenemnıyet @

hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Mehmet GÜNEY

Unvan : İlçe Emn.Amiri

Adres : İlçe Emniyet Amirliği

Ağaçören

Tel : 0382 331 22 38

Faks : 0382 331 24 43

E-Posta : agacorenemnıyet @

hotmail.com