SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (Ç.K.S.) BAŞVURUSU 1-Başvuru Dilekçesi (EK-1) 1 Saat
2- Tapu Kayıt Örneği
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-Arazi Bilgileri(Form-c)
5-Tarımsal Faaliyetler ile İlgili Bilgiler (Form-b)
6-Ziraat Odası Kaydı.
7-Döner Sermaye Makbuzu
2 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME BAŞVURUSU 1-Başvuru Dilekçesi (EK-1) 1 Saat
2-Toprak Analizi Formu
3 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ (YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ) 1-Başvuru Dilekçesi 2 Saat
2-Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (Ç.K.S)
3-Tapu Kayıt Örneği
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Döner Sermaye Makbuzu
4 YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ 1-Başvuru Dilekçesi(Ek-1) 2 Saat
2-Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (Ç.K.S)
3- Tohum Satış Faturası
4-Tohumluk Sertifikası Fotokopisi
5-Sertifikalı Tohumluk Desteği Kullanımı Talep Formu (Ek-2)
6-Döner Sermaye Makbuzu
5 YURTİÇİ SERTİFİKALI FİDAN KULLANIM DESTEĞİ 1-Başvuru Dilekçesi(Ek-1) 2 Saat
2-Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (Ç.K.S)
3-Fidan Satış Faturası
4-Fidan Sertifikası Fotokopisi
5-Sertifikalı Fidan Desteği Kullanımı Talep Formu (Ek-2)
6-Döner Sermaye Makbuzu
6 YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ 1-Başvuru Dilekçesi (Ek-1) 2 Saat
2-Muhtahsil Makbuzu veya Fatura (Borsa Tescil Beyannamesi)
3-Döner Sermaye Makbuzu
7 SATIŞ VE TOPLU TÜKETİM YERLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI 1-İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi (Ek-4) 1 Gün
2-Vergi Levhası
3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sureti
4-Döner Sermaye Makbuzu
8 HAYVANCILIK İŞLETMESİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI 1-İşletme Tanımlanması ve Tescil Müracaat Formu 1 Gün
2-Nufus Cüzdanı Fotokopisi
3-İkametgah Belgesi
4-İşletme Sahibi Onaylı Alım-Satım Belgesi (İşletme Devrinde)
5-Veraset İlamı ( İşletme Sahibinin Ölmesi Durumunda)
9 SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI TESCİLİ VE İZLENMESİ (İŞLETME TESCİL BELGESİ) 1-Başvuru (Sözlü veya Yazılı) 1 Saat
2-Tanımlama Üretici Birlik Tarafından Yapılacaktır.
3-Döner Sermaye Makbuzu
10 HAYVAN VARLIĞI BELGESİ 1-Başvuru (Sözlü veya Yazılı) 1 Saat
2-Döner Sermaye Makbuzu
11 BÜYÜKBAŞ HAYVAN PASAPORTU 1-Başvuru (Sözlü veya Yazılı) 1 Saat
2-Döner Sermaye Makbuzu
12 ANAÇ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMESİ 1-Yetiştirici/Üretici Örgütlerinin Başvuru Dilekçesi 1 Gün
2-Döner Sermaye Makbuzu
13 ANAÇ MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMESİ 1-Başvuru Dilekçesi 1 Gün
2-Türkvet İşletme Tescil Belgesi
3-Döner Sermaye Makbuzu
14 SUNİ TOHUMLAMALARDAN DOĞAN BUZAĞILARIN DESTEKLEMESİ 1-Başvuru Dilekçesi 1 Gün
2-T.C Ziraat Bankası Hesap Cüzdanı Fotokopisi
3-Döner Sermaye Makbuzu
15 BRUSELLA S-19 GENÇ AŞISI VE ŞAP AŞISI YAPILMIŞ DİŞİ SIĞIR DESTEKLEMESİ 1-Başvuru Dilekçesi 1 Gün
2-Döner Sermaye Makbuzu
16 ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMESİ 1-Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başvuru Dilekçesi 1 Gün
2-Döner Sermaye Makbuzu
17 BRUSELLA REV-1 GENÇ AŞISI YAPILMIŞ DİŞİ KUZU VE OĞLAK DESTEKLEMESİ 1-Başvuru Dilekçesi 1 Gün
2-Döner Sermaye Makbuzu
18 ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNİN DESTEKLEMESİ 1-Üretici Örgütünce Düzenlenen Çiğ Süt Destekleme İcmal-1 Listesi 1 Gün
2-Döner Sermaye Makbuzu
19 ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ 1-Başvuru Dilekçesi(Ek-1) 1 Hafta
2-Arılık ve Arılık Kovan Tespit Tutanağı (Ek-2)
3-Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu(Arıcı kayıtlı olduğu il/,ilçe dışında müracaat ediyor ise)
4-Döner Sermaye Makbuzu
20 KOYUN-KEÇİ CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI (KÜPELEME) 1-Başvuru Dilekçesi(Sözlü) 1 Gün
21 HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 1-Başvuru Dilekçesi(Yazılı-sözlü) 10 İş Günü
2-Küpe Kontrolü
3-Büyükbaş Hayvanların Küpeleme ve Sisteme Kayıt İşlemi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Tarafından Yapılmaktadır.
22 HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİ SEVKLERİNE MAHSUS YURTİÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORU ALMA İŞLEMİ 1-Sığırlarda Pasaport 1 İş Günü
2-Çift Tırnaklılarda Şap Aşısı
3-Tek Tırnaklılarda Kimlik Belgesi
4-Dezenfeksiyon Belgesi
5-Hayvan Maddeleri İçin Fatura
6-Koyun ve Keçi Türü Hayvanlara Ait Nakil Belgesi
7-Hayvanlar Nakledilecek Araca Yüklenerek Sağlık Kontrolü ve Dezenfeksiyon İçin Hazır Hale Getirilmesi
8-Döner Sermaye Makbuzu
İlk Müracaat Yeri : İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Ağaçören Kaymakamlığı
İsim : Soner ALTUN İsim : Şaban Arda YAZICI
Unvan : İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü Unvan : Kaymakam
Adres : İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Adres : Ağaçören Kaymakamlığı
Tel : 3823312149 Tel : 3823312100
Faks : 3823312149 Faks : 3823312490
e-Posta : agacorentarim@hotmail.com e-Posta :s.arda.yazici@icisleri.gov.tr