KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SR. NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ

(EN GEÇ)

1

Kayıt Kabul
Halk Eğitimi Merkezi Kursları

1-TC Kimlik Numarası

2-Dilekçe veya form

3-Kursun özelliğine göre öğrenim belgesi

30 dak.

2

Kayıt Kabul
Halk Eğitimi Merkezlerinde Kayıt Yaptırana, Kurs Açılacak Sayıya Ulaşılmaması Halinde Bilgi Verilmesi

Dilekçe

1 gün

Kayıt Kabul
Halk Eğitim Merkezlerinde Yetişkinlere Yönelik I. ve II. Kademe Okuma Yazma Kurslarına Kayıt İşlemleri

1- TC Kimlik Numarası
2- Birinci kademe okuma-yazma belgesi

15 dak.

4

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
Halk Eğitim Merkezlerinde Bireysel Okur Yazarlık Öğrenme Sonucunu Belgelendirme

Dilekçe

1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Halk Eğitim Merkezi Müd İkinci Müracaat Yeri: Milli Eğt. Müdürlüğü

İsim : Kamuran EKMENİsim : Yılmaz KAVAK

Unvan : MüdürUnvan : Müdür

Adres: Ağaçören Halk EğitiMerkeziAdres: Ağaçören İlçe Milli Eğitim Müd.

Tel. : 03823312403 Tel. : 03823312489

Faks : 03823312407 Faks : 03823312407

e-Posta : kamuranekmenotmail.com e-Posta :