EK-2

AKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İLÇE HASTANESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Hekim Seçme (İlk Kayıt)

T.C.Kimlik Numarası

7 GÜN

2

Hekim Seçme (Hekim Değiştirme)

T.C.Kimlik Numarası, seçilen hekimin adı soyadı, dilekçe

7 GÜN

3

Eğitimler (Örn. Halk Sağlığı Eğitimleri

4

Portör sağlık karnelerinin verilmesi ve muayenelerinin yapılması

1. Kişinin Şahsen Başvurusu
2. 2 adet resim
3. Akciğer Röntgen sonucu

4. Gaita Mikroskopisi(gab)

24 Saat

5

Yeşil Kart İşlemleri

1. Adrese dayalı Nüfus Kayıt Örneği(nüfus dairesinden alınacak)

2. Yeşil Kart Müracaat Formu

3.Nüfus Cüzdan fotokopileri

4.Aile Fertlerinin 1'er adet vesikalık resmi

5.İlçe dışı Nüfusuna kayıtlı olanlar için Memleket Tahkikat Formu

6. Varsa Sağlık Problemlerini belgeleyen sağlık raporu.

7 GÜN

6

Okul sağlığı Faaliyetleri

15 gün

7

Hasta Hakları Başvurularının Değerlendirilmesi

Şikayet Dilekçesi veya Online Başvuru

15Gün

8

Şikayetler

Şikayet dilekçesi ve ekleri

10 Gün

9

Ölüm İşlemleri

Ölüm Belgesi, Nüfus Cüzdanı ve Mernis Ölüm Tutanağı

10 Gün

10

Disiplin Soruşturması İşlemleri

Kaymakamlık Onayı

20 Gün

11

İdari İşler

Gerekli Belgeler

7 Gün

12

Taşınır Malzeme İşlemleri

Taşınır İstek Formları

2 Saat

13

Personel İzin ve Görevlendirme İşlemleri

Personel İzin İsteği ve Onayı Formu

2 Saat

14

Dumansız Hava Sahası İrtibat Merkezi ' ne yapılan 4207 Sayılı Kanunun İhlalleri İhbarları

3 Saat

15

İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kararları

2 Gün

16

İçme ve Kullanma Sularının Denetimi

Ek-2 Tablo B12de belirtilen sıklıkta denetleme ve kontrol izleme parametreleri

7 Gün

17

Şikayet başvurularının sonuçlandırılması

Şikayet Dilekçesi

5 Gün

'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.'

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Dr. Fatih AKGÜNDÜZ

Şaban Arda YAZICI

Görev Unvanı

İlçe Hastanesi Sorumlu Hekimi

Kaymakam

Adresi

İlçe hastanesi Ağaçören/AKSARAY

Hükümet Konağı Ağaçören / AKSARAY

Telefon Numarası

03823313076

03823312100

Faks Numarası

03823313077

03823312490

E-posta adresi

aksarayagacorensgb.@saglik.gov.tr

ağaçörenkaymakamliği@gov.tr

AKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İLÇE HASTANESİ
Kamu Hizmet Envanteri Tablosu
için buraya tıklayınız.