KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİ

20.06.1989 tarih 3578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanunla ilçelik statüsünü kazanarak Aksaray iline bağlanmış bulunan ilçemiz Tapu Müdürlüğü 21.12.1989 tarihinde kurulmuştur.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün temelleri 1847 yılında atılmış zamanla değişen devlet sistemi ile toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak bugünkü yapısına kavuşmuş olup;3045 sayılı kuruluş yasasına göre oluşmuştur.İlçemizde teşkilatlanmış olan Tapu Müdürlüğü Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı Konya Tapu ve Kadastro V.Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunmaktadır. Kuruluşumuzun Hizmetleri taşınmaz malların ilgili sicillerini tutmak ve taşınmazlarla ilgili malikleri ve vekilleri tarafından gelen talepleri kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde karşılayarak gerekli hizmetleri yürütmek bu hizmetleri yürütürken dil,din ve ırk unsurlarını gözetmeksizin eşitlik ilkeleri ön planda tutularak hizmetlerini yürütmektedir.Müdürlüğümüz yetki alanına giren 1 Belde ve 27 adet köylere ait taşınmazların ilgili hukuki davalarını tesbit edip onlar üzerindeki başta mülkiyet hakkı olmak üzere diğer hakların hallerine mülkiyet hakkı,irtifak hakkı,ipotek,şerh,beyan,satış,trampa,tevhit,ifraz ve taksim v.s.Tapu Sicillerine Sicil Nizamnamesi ve Medeni kanunun hükümlerince her türlü Tapu işlemlerini yürütmektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel ve Fax: 0382 331 24 93E posta Adresi : agacoren-tsm@tkgm.gov.tr