KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİKurum personel bilgisi: Eyyüp İLBEY İlçe Özel İdare Müdürü: Göreve başladığım 19.03.1998 tarihinden bu yana Müdürlük iş ve işlemleri tarafımdan yürütülmekte olup,hali hazırda dairemiz personel durumu bir Müdürden ibarettir.Kurum ile özet bilgi ve tarihçesi: 3578 Sayılı Kanunla 1989 yılı Haziran ayında İlçe olan Ağaçören ,aynı Kanunla Aksaray İline bağlanmıştır. Ocak 1990 yılında İlçe Özel İdare Müdürlüğü fiilen faaliyete geçmiştir. Anılan tarihten bu yana hizmetler aksatılmadan devam etmektedir.

Müdürlüğümüz hizmetlerini Hükümet Konağında bir odada yürütmektedir.

ÖZEL İDARE İŞ VE İŞLEMLERİ :

1-Personel maaşı ile muhtar maaşlarını tanzim edip, ödemesini yapmak,2-İl Özel İdaresi Köylere Yardım Yönetmeliğine göre gönderilen ödeneklerin sarfını ve denetimini yapmak,3-İlçe Özel İdaresinin mali ve idari işlerini yürütmek, saymanlığını yapmak, gelirlerini zamanında tahsil etmek.4-İl Özel İdaresi bütçesi dahilinde ödenek ayrılan ve İlçemize ödeneği tahsis edilen ilköğretim ve ortaöğretim okullarının elektrik, su, yakacak, telefon, öğrenci taşıma ,büyük ve küçük onarım bedellerini ödenekleri dahilinde ödemek.5-Aylık ödeme evrakları ile aylık muhasebe işlemleri ile ilgili dosyaları her ayın başında İl Özel İdaresine göndermek.6-01/12/2004 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5259 Sayılı Kanun ve 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği gereğince, İlçemiz Belediye ve mücavir alanlar dışında bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili müracaatları kabul ederek, ruhsat işlemlerini yürütmek, kontrol ve denetimlerini yapmak.7-Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

KÖYLERİMİZ :İlçemize bağlı28 köy,3 yayla bulunmaktadır.Köylere Aksaray İl Özel İdaresi Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 4.maddesine göre köy yatırımları için köy yardımları yapılmaktadır

Kurum İletişim bilgileri: İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Hükümet Konağı 68600/AĞAÇÖREN

Telefon: : 0 382 331 2494

Fax : 0 382 331 2494

e-posta adresi : eyyupilbey68hotmail.com

Web adresi : -------------