AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )

( İl Özel İdaresi ve İlçe özel İdareleri)

01- Başvuru formu
02- Şahıs ise TC Kimlik Numarası, şirket ise ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri ve oda

kayıt belgesi,tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontrat'ı

03- İşletmenin yerini gösteren Bayındırlıktan tasdikli vaziyet planı
04- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve
niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları

05- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan
sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu

06- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
07- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
08- Sorumlu müdür sözleşmesi
09- Emisyon İzni
10- Geçiş Yolu izin belgesi
11- Deşarj İzni
12- İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak)
13- Yapı kullanma izin Belgesi
14- Tabip sözleşmesi (Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için)
15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

1 ay

2

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
(Akaryakıt ve LPG İstasyonu Ruhsatı Verilmesi )

( İl Özel İdaresi ve İlçe özel İdareleri)

01- Başvuru beyan formu
02- Şahıs ise TC Kimlik Numarası, şirket ise şirket sözleşmesi ve imza sirküleri
03- Tapu senedi, kiracı ise kira sözleşmesi
04- Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan (sağlık koruma bandı mesafeleri
işlenmiş)

05- Çevre kirlenmesini önleyici tedbirler hakkında proje ve açıklama raporu
06- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporları
07- Bayilik sözleşmesi
08- İtfaiye raporu (İlgili belediyeden)
09- İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
10- Geçiş yolu izin belgesi (Karayolları veya İl Özel İdaresinden)

11- Deşarj izni (araç yıkaması olanlar için)
12- Emisyon izin belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden)
13- Yapı kullanma izin belgesi
14- Güvenlik açısından uygunluk belgesi (jandarma)

1 ay

3

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( Madencilik Faaliyetleri için Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )

( İl Özel İdaresi ve İlçe özel İdareleri 1. Sınıf hariç)

01- Başvuru beyan formu
02- Gerçek ve veya tüzel kişilik evrakları
03- Vaziyet planı
04- Maden ruhsatı
05- MİGEM tetkik heyet raporu
06- ÇED
07- Birinci sınıf GS Müesseseler için sağlık koruma bandı işaretli faaliyet gösterir harita
08- Yangın ve patlatmalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname
09- Sorumlu müdür sözleşmesi (1. sınıf için )
10- Gerekiyorsa emisyon izni
11- Gerekiyorsa deşarj izni
12- İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
13- Geçiş yolu izin belgesi

1 ay

4

Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi

( İl Özel İdaresi ve İlçe özel İdareleri)

01- Başvuru beyan formu
02- TC Kimlik Numarası
03- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
04- Vaziyet planı veya kroki
05- Oda kayıt belgesi
06- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
07- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
08- Ustalık belgesi
09- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu

15 gün

5

Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi

( İl Özel İdaresi ve İlçe özel İdareleri)

01- Başvuru beyan formu
02- TC Kimlik Numarası
03- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
04- Vaziyet planı veya kroki
05- Oda kayıt belgesi
06- Kat mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
07- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
08- Ustalık belgesi
09- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
10- Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi

1 ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:İkinci Müracaat

İsim : Eyyüp İLBEYİsim : Şaban Arda YAZICI

Unvan : Özel İdare MüdürüUnvan : Kaymakam

Adres : Ağaçören Kaymakamlığı Adres : Ağaçören Kaymakamlığı

Tel : 0382 331 24 94Tel : 0382 331 21 00

Faks : 0382 311 24 94Faks : 0382 331 24 90

E-Posta: eyyupilbey68@hotmail.comE-Posta : s.arda.yazici@icisleri.gov.tr