İlçemiz M.Ö. 3. Ve 4. Yüzyılda Hititler zamanında yerleşim alanı olarak kullanılmış olup, daha sonra Bizanslılar zamanında kapadokya bölgesi sınırları içerisinde kalmıştır. Bölgenin Osmanlılar zamanındaki Adı PANLI olarak geçmektedir. İlçemiz bu adıyla 1936 yılına kadar Ankara ilinin Şerefli Koçhisar ilçesine bağlı bir köy olarak kalmıştır. 1957 yılında ise Belediye teşkilatı kurulmuştur. İlçemiz 1961 yılına kadar PANLI olarak anılmış, daha sonra adı AĞAÇÖREN olarak değiştirilmiştir. Bu isimle Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir kasaba iken 15,06,1989 tarih ve 3578 sayılı kanun ile ilçe olmuştur. Aynı kanun ile yeni il olan AKSARAY' a bağlanmıştır. İlçemizde kasaba iken 2 mahalle var iken , ilçe olduktan sonra ise Beş mahalle olmuştur. (Zafer Mah.Yurtsever Mah. Yeni Mah. Gümüştepe Mah. Kale Mah.) İlçemizde 1957 yılından günümüze kadar Nahiye Müdürü ile birlikte toplam 8 Belediye başkanı görev almıştır.