İlçemiz Kederli Köyü Karadam Mevkii'nde yer alan Karadam Tümülüsüde Konya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' nun 08.03.2012 gün ve 351 sayılı kararı ile 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.