İlçemiz Taşkale Mevkii'nde yer alan Taşkale Örenyeri Konya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 01.02.2012 gün ve 306 sayılı kararı ile 3386 ve 5226 sayılı Kanunlarla değişik 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmiştir.